Použité stroje

ROLAND VersaArt RS-640

Veľkoformátová tlačiareň ROLAND VersaArt RS-640, tlačová šírka 162 cm

Atramenty CMYK, 1 litrové fľaše, doplňovací systém, originálne automatické navíjanie materiálu,

RIP software VersaWorks.

Kontakt:  Peter Ďuriáš, tel. 0903 375 595                                 ROLAND VersaArt RS-640

Cena 2.900.-EUR bez DPH


ROLAND VersaCamm SP-540i ( tlač + orez  v jednom stroji )

Kombinovaná veľkoformátová tlačiareň ROLAND VersaCamm SP-540i, tlačová a rezacia šírka 137 cm

Atramenty CMYK, 1 litrové fľaše, doplňovací systém, RIP software VersaWorks.

DEMO ( predvádzací stroj )

Kontakt:  Peter Ďuriáš, tel. 0903 375 595                                 

Cena 5.300.-EUR bez DPH

ROLAND VersaCamm SP-540i