Universal Laser Systems - ILS serie

Lasery ILS (Industrial Laser Systems) sú najväčšie a najvšestrannejšie platformou, vyrábané firmou Universal Laser Systems. Sú navrhnuté ako výrobný stroj, ktorý zvládne aplikácie od prototypov až po automatickú sériovú výrobu. Dodávajú sa v dvoch veľkostiach pracovných stolov a môžu pracovať v režime Pass-Through, kedy sú obe bočné dvierka otvorené, takže je možné spracovávať materiály neobmedzenej dĺžky. ILS platforma je jediný CO2 laserový systém na svete, ktorý umožňuje prepínanie medzi CDRH trieda 1 a CDRH trieda 4. Do ILS laserov je možné vložiť laserové kazety od najslabšieho, čiže 10 Watt alebo je možné získať maximálny výkon 150 watt pri použití dvoch 75-wattových kaziet v duálnom režime. Masívny výkon platforiem ILS umožňuje ich využitie ako samostatných výrobných strojov alebo ako strojov, integrovaných do automatickej výrobnej linky. Okrem základných schopností tohto stroja je tu ešte niekoľko patentovaných režimov, ktorými sú vybavené iba stroje firmy Universal Laser Systems. Ide o režim ľahké rekonfigurácie laserových kaziet - Laser Interface + and Rapid Reconfiguration, ktorý je u ILS súčasťou základnej výbavy. Režim duálneho laseru - Dual Laser Configuration a rýchlostný režim Super Speed ​​and Pass-Through sú voliteľné, zvyšujú produktivitu a rýchlosť stroja. Všetky platformy ULS možné vzájomne kombinovať vďaka jednotnej základni komponentov, takže je možné zákazníkovi vyvoriť platformu "na mieru" podľa jeho požiadaviek.

SÚHRN

  • Pracovná doska sa dodáva v dvoch veľkostiach, umožňujúcich spracovanie materiálu s maximálnou veľkosťou 1219 x 610 mm (ILS12.75) alebo 914 x 610 mm (ILS9.75).
  • Laserové kazety sú voliteľne dodávané jednak pre použitie jednej kazety (10 W, 25W, 30 W, 40 W, 50 W, 60 W, 75 W) alebo na použitie v duálnom režime (20 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 150 W).
  • Štandardné vybavenie je Laser Interface +, pokrokové laserové rozhranie pre tlač podľa charakteru materiálu, umožňujúce voľbu medzi automatickým a ručným ovládaním.
  • Rovnako ako ostatné platformy ULS aj rad ILS má v štandardnom vybavení Rapid Reconfiguration, možnosť jednoduchej výmeny laserových kaziet s ľubovoľným výkonom bez použitia nástrojov.
  • Voliteľne je možné objednať Dual Laser Configuration, umožňujúci spojiť dva nezávislé zdroje laserového lúča (laserové kazety) do jedného lúča pre získanie väčšieho výkonu a pružnosti.
  • Voliteľný režim SuperSpeed ​​je určený predovšetkým pre rastrové grafické aplikácie a vyžaduje použitie Dual Laser Configuration. Jeden zdroj laserového lúča je rozdelený na dva lúče, vytvárajúce paralelne dve rastrové grafiky.
  • S voliteľným režimom Pass-Through umožňujú ILS platformy spracovanie dlhých kusových materiálov alebo rolí. Bočné dvierka na oboch stranách a patentovaný prípojný modul, ktorý má triedu bezpečnosti 4, umožňujú zmenu platformy z plne uzavretej (bezpečnostná trieda 1) na otvorenú (bezpečnostná trieda 4).
Technická špecifikácia
Specifikace
Kľúčové vlastnosti